Tietosuojaseloste

HUONEKALUSÄÄTIÖ SR

Henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  • Huonekalusäätiö sr, PL 19, 00810 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
  • Huonekalusäätiön apuraharekisteri
 4. Rekisterin tarkoitus
  • Säätiön apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittely sekä niistä tiedottaminen
 5. Rekisterin tietosisältö
  • Hakijoiden antamat yhteystiedot ja muut hakemuslomakkeella annetut tiedot
  • Apurahansaajien pankkiosoite ja henkilötunnus ja apurahojen maksupäivä
  • Tiedot apurahojen saajista ja saajien laatima selvitys apurahojen käytöstä
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Säätiölle tehdyt apurahahakemukset. Pankkiosoite ja henkilötunnus tiedustellaan erikseen apurahan saajilta apurahapäätöksen jälkeen.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  • Tietoja käyttävät säätiön asiamies ja säätiön hallituksen jäsenet.
  • Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle koneellisesti.
  • Myönnetyt apurahat ja niiden saajat sekä saajien laatimien apurahojen käyttöselvitysten tiivistelmät julkaistaan ja säilytetään säätiön kotisivuilla.
 8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
  • Tietoja ei siirretä
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Rekisteriä säilytetään säätiön arkistossa; hyväksytyt hakemukset 10 vuotta ja hylätyt hakemukset tuhotaan hakemusvuoden päättyessä